KURUMSAL | İş Etiği Kurallarımız

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

 

Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; HİCRİ ERCİLİ' ye ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları,henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.

 

Bizim için, HİCRİ ERCİLİ şirketine ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez.

 

Çıkar Çatışması 

HİCRİ ERCİLİ çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak, şahsen; ailemiz veya yakınlarımız vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

 

Sorumluluklarımız 

Yasal zorunluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, topluma, insanlığa ve şirketimiz adına tanımlanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.